வெள்ளி, 23 ஜனவரி, 2015

நுாலக உதவியாளருக்கான வேதனம் வழங்கல்


கமலாம்பிகை வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்க கனடா கிளைக்கு பாடசாலை அதிபரினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அமைவாக பாடசாலை நுாலகத்தில் நுாலக உதவியாளராக கடமையாற்றும் செல்வி சி.சரண்ஜா அவர்களுக்கான வேதனத்தை வழங்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட கனடா கிளையினால் உடனடியாக சம்பளப்பணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு நுாலக உதவியாளருக்கான வேதனம் (மாதாந்தம் இலங்கை ரூபா 15,0000 வீதம் ) பழைய மாணவர் சங்க இணைப்பாளர் திரு.அ.சண்முகநாதன் அவர்களால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

2 கருத்துகள்: