வெள்ளி, 23 ஜனவரி, 2015

சுவிஸ் யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை பாடசாலைக்கான .அடுத்து விளையாட்டு அரங்கினை சுற்றி மதில் கட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது,அத்துடன் உதவி கணணி ஆசிரியருக்கு வேதனம் வழங்கி வருகிறது....

1 கருத்து: