வெள்ளி, 23 ஜனவரி, 2015

கணனி ஆசிரியருக்கான வேதனம் வழங்கல்

கணனி ஆசிரியருக்கான வேதனம் வழங்கல்
கமலாம்பிகை வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்க சுவிற்சர்லாந்துக் கிளைக்கு பாடசாலை அதிபரினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அமைவாக பாடசாலையில் கணனி ஆசிரியராக கடமையாற்றும் செல்வி கு.கிருஷ்ணவதனி அவர்களுக்கான வேதனத்தை வழங்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டசுவிஸ் கிளையினால் உடனடியாக சம்பளப்பணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு கணனி ஆசிரியருக்கான வேதனம் (மாதாந்தம் இலங்கை ரூபா 15,0000 வீதம் ) பழைய மாணவர் சங்க இணைப்பாளர் திரு.அ.சண்முகநாதன் அவர்களால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

நுாலக உதவியாளருக்கான வேதனம் வழங்கல்


கமலாம்பிகை வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்க கனடா கிளைக்கு பாடசாலை அதிபரினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அமைவாக பாடசாலை நுாலகத்தில் நுாலக உதவியாளராக கடமையாற்றும் செல்வி சி.சரண்ஜா அவர்களுக்கான வேதனத்தை வழங்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட கனடா கிளையினால் உடனடியாக சம்பளப்பணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு நுாலக உதவியாளருக்கான வேதனம் (மாதாந்தம் இலங்கை ரூபா 15,0000 வீதம் ) பழைய மாணவர் சங்க இணைப்பாளர் திரு.அ.சண்முகநாதன் அவர்களால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
ஜேர்மன் யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை
பரிஸ் யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை , கிணற்றில் நீரின்மையால் குழாய் கிணறு தோண்டியும் உதவியுள்ளனர்,பாடசாலை மாணவருக்கான புத்தக பைகள் 26.01.2015 அன்று வழங்க இருக்கிறார்கள்
லண்டன் யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை பாடசாலை மாணவருக்கான கட்டல் உபகரணம் வழங்கி மாணவரை ஊக்கபடிதிள்ளனர்...
கனடா யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை பாடசாலைக்கான . விளையாட்டு அரங்கினை மண்ணிட்டு உயர்த்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது,அத்துடன் நூலக பொறுப்பாளருக்கு வேதனம் வழங்கி வருகிறது........
சுவிஸ் யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை பாடசாலைக்கான .அடுத்து விளையாட்டு அரங்கினை சுற்றி மதில் கட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது,அத்துடன் உதவி கணணி ஆசிரியருக்கு வேதனம் வழங்கி வருகிறது....
பரிஸ் யாழ்/புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை கனிஷ்ட மகா வித்தியாலயம் பழைய மாணவர் சங்க கிளை , ,பாடசாலை மாணவருக்கான புத்தக பைகள் 26.01.2015 அன்று வழங்க இருக்கிறார்கள்