வியாழன், 20 ஜனவரி, 2011

www.pungudutivu1@gmail.com

இந்த பாடசாலை பற்றிய தகவல்கள் நிழல்படங்கள் கற்பித்த ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் பழைய மாணவர்கள் பாடசாலையின் சாதனைகள் தற்போது கற்கின்ற மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் ஆக்கங்கள்  வரவேற்கப் படுகின்றன மேலே உள்ள மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி உதவவும் 
எங்கள் ஆலயம்  இது போற்றுவோமாக 
இது யாழ் /புங்குடுதீவு கமலாம்பிகை மகா வித்தியாலயத்தின் இணையதளம் தற்போது இது தயாரிப்பு நிலையி ல் உள்ளது